Optymalizacja - solver

Metody wyznaczania wartości optymalnej pod względem określonych kryteriów.

Poruszane zagadnienia
  1. Rozwiązania dopuszczalne i niedopuszczalne, rozwiązanie optymalne
  2. Wady i zalety przeszukiwania dokładnego
  3. Optymalizacja - podstawowe pojęcia (problem, instancja, pojęcia rozwiązania i jego oceny, krajobraz przystosowania)
  4. Programowanie matematyczne i liniowe - ogólny zarys tematyki
  5. Programowanie liniowe - dane, funkcja celu, ograniczenia
  6. Solver - obsługa
Materiały

Do pobrania:
Zadania
Wizualizacja
Przykładowe rozwiązania

Skróty klawiszowe do wykonywania kodu znajdującego się w komórce notebooka to: ctrl+enter (wykonanie i pozostanie w bieżącej komórce) oraz alt+enter (wykonanie i przejście do następnej komórki).

© A. Czoska, M. Komosiński, B. Kroll, A. Kupś, A. Mensfelt, B. Szopka