Optymalizacja ewolucyjna
Przed zajęciami
  • wykonaj samodzielnie początek samouczka (do punktu I.3 włącznie)
  • zapoznaj się z pokazem "evolution_demo" ilustrującym działanie algorytmu ewolucyjnego z programu "theater" pakietu Framsticks
  • projektowanie prostych struktur w kodowaniu f1 we Framsticks — za pomocą genów X, nawiasów (), przecinków, oraz modyfikatorów L, R, C, Q (i odpowiednich małych liter) zaprojektuj samodzielnie jakiś interesujący dwu- lub trójwymiarowy kształt
  • jeśli było już na wykładzie, przypomnij sobie ideę algorytmów TS i SA oraz mechanizmów w nich wykorzystywanych
  • oraz schemat działania algorytmu ewolucyjnego; rola krzyżowania, mutacji i selekcji
Materiały

W celu demonstracji zasady działania algorytmu ewolucyjnego zajmiemy się optymalizacją prostych konstrukcji trójwymiarowych. Wykorzystamy środowisko Framsticks; plan zajęć znajduje się tutaj.

© A. Czoska, M. Komosiński, B. Kroll, A. Kupś, A. Mensfelt, B. Szopka