Framsticks (2)

Framsticks część druga

Wersja programu

Jest już dostępna najnowsza wersja środowiska Framsticks Framsticks_3rc48.zip można pobrać z: http://www.framsticks.com/dev/files/index.html

Przykładowe skrypty dotyczące komunikacji między stworzeniami (boids, fireflies) znajdują się w pliku: http://alai.wikidot.com/local--files/zajecia:13:framsticks-2/communication-scripts.zip
Należy wgrać je do katalogu 'scripts' w katalogu programu Framsticks - jeśli ich tam nie ma :)

Ważne zagadanienia:

  • uruchamianie i budowa eksperymentu

Opis przykładowych eksperymentów: http://www.framsticks.com/a/doc_expdefs

  • Szczegóły symulacji (głównie sposób tworzenia i zmiany parametrów neuronów)
  • Jak korzystać z "Simulator.print", message

Jak działają skrypty we Framstickach? Spójrz do tutorial-a oraz przykładów dołączonych do Framsticków.

UWAGA na liczbę argumentów!

Należy pamiętać, że system Framstick nie sprawdza liczby argumentów w wywołaniach funkcji, więc jest przez to podatny na błędy przy ich wpisywaniu. Proszę się upewnić, że przy ich modyfikacji / wpisywaniu zachowują Państwo ich odpowiednią kolejność oraz liczbę.

Gdzie szukać informacji:

© A. Czoska, M. Komosiński, B. Kroll, A. Kupś, A. Mensfelt, B. Szopka