Maszynowe uczenie się - raport

Polecenie:

Zajęcia mają na celu pokazanie praktycznego wykorzystania mechanizmów maszynowego uczenia oraz sztucznej inteligencji.

Celem przeprowadzonego studium przypadku jest analiza dostarczonych zbiorów danych. Wybór metody maszynowego uczenia wraz z podstawami teoretycznymi. Jak również próba odkrycia przy ich pomocy interesujących i potencjalnie użytecznych prawidłowości. Należy również dokonać próby interpretacji i oceny znalezionych regularności – na przykład jako formy reprezentacji wiedzy odkrytych w bazie danych.

Podsumowaniem Państwa analizy ma być pisemny raport zawierający listę najbardziej ważnych i interesujących regularności odnalezionych podczas procesu maszynowego uczenia.

Schmat raportu został przedstawiony poniżej, przydział poszczególnych zbiorów danych odbędzie się w trakcie zajęć.
Termin oddania raportu zostanie podany na zajęciach

Co umieścić w sprawozdaniu…

analiza zbioru danych

 • ocena przydatności diagnostycznej poszczególnych atrybutów oraz ich wartości skrajnych,
 • analiza wykresów (histogramów danych)

wybór algorytmu(ów) maszynowego uczenia

 • konstrukcja "klasyfikatora" (wykorzystując Wekę i zaimplementowane w niej algorytmy), czyli wskazań dla podejmowania końcowej decyzji klasyfikującej na podstawie bieżących zgromadzonych danych.
 • krótka dyskusja teoretyczna i uzasadnienie wyboru określonego algorytmu

analiza parametrów algorytmu

 • opis przyjętych, przed tworzeniem klasyfikacji, parametrów algorytmu
 • uzasadnienie na podbudowie dlaczego właśnie takie?

analiza wyników klasyfikacji

 • ocena przydatności diagnostycznej poszczególnych atrybutów
 • Twoje wnioski powinny być interpretowane w kategoriach przydatności odkrytej wiedzy z danych (czyli znalezionych regularności, klasyfikatorów itp.) dla bieżącej funkcji oceny i podejmowania decyzji o celach zadania.
 • na dotychczasowych zajęciach poznaliśmy algorytmy budowy klasyfikatorów, warto zwrócić uwagę, że automatyczna klasyfikacja jest tylko jedyną z miar oceny; Jeśli chcesz rozważać budowę klasyfikatorów to pamiętaj także iż użytkownicy nie skupiają się wyłącznie na globalnej trafności klasyfikacji lecz ważniejsza jest dla nich trafność w poszczególnych klasach, analiza „confusion matrix” jest bardzo pożądana.
 • na jakie pytania pozwala odpowiedzieć analiza danych i klasyfikacja dla tego typu problemu?

Opis atrybutów dla problemów

Autobusy

Plik: autobusy.arff

 • predkosc - prędkość maksymalna [km/h],
 • cisnienie - ciśnienie spręania [Mpa],
 • zanieczyszczenie - zawartość elementów smołowatych w spalinach wylotowych [%],
 • mom_obrotowy - moment obrotowy silnika [Nm],
 • letnie_zuzycie - letnie zużycie paliwa [l/100km],
 • zimowe_zuzycie - zimowe zużycie paliwa [l/100km],
 • zuzycie_oleju - zużycie oleju [l/1000km],
 • stan_techniczny - (atrybut decyzyjny).

Letters

Plik: letters.arff

 • x_box - pozioma pozycja prostokąta z literą
 • y_box - pionowa pozycja prostokąta z literą
 • width - szerokość prostokąta z literą
 • height - wysokość prostokąta z literą
 • on_pix - liczba pikseli składających się na literę
 • x_mean - średnia liczba pikseli litery w liniach poziomych (rzędach)
 • y_mean - średnia liczba pikseli litery w liniach pionowych (kolumnach)
 • x2_mean - wariancja średniej liczby pikseli w rzędach
 • y2_mean - wariancja średniej liczby pikseli w kolumnach
 • xy_cor - korelacja średnich po rzędach i kolumnach
 • x2ymean - średnia x * x * y
 • xy2mean - średnia x * y * y
 • x_edge - średnia liczba krawędzi od lewej do prawej
 • xy_edge - korelacja poziomych krawędzi z pozycją y
 • y_ege - średnia liczba krawędzi od góry do dołu
 • yx_edge - korelacja pionowych krawędzi z pozycją x
 • letter - litera (atrybut decyzyjny - 26 values from A to Z)

Kredyty (CRX)

Plik: crx.arff

Dane są anonimowe, dlatego interpretacja atrybutów nie jest znana.

Dwunastnica

Plik: dwunastnica.arff

 • plec - płeć
 • wiek - wiek pacjenta
 • czas_choroby - czas trwania choroby w latach
 • bol_nadbrzusza - występowanie bólu nadbrzusza
 • bol_po_posilku - siła bólu po posiłku
 • zgaga - występowanie zgagi
 • nisza - wykrycie tzw. niszy w badaniu USG
 • komplikacje - komplikacje
 • hcl - współczynnik HCL
 • wydzielanie_soku - wydzielanie soku żołądkowego
 • zaleganie_soku - zaleganie soku żołądkowego
 • bao - współczynnik BAO
 • wydzielanie_soku_po - wydzielanie soku żołądkowego po badaniu
 • zaleganie_soku_po real - zaleganie soku żołądkowego po badaniu
 • bao_po - współczynnik BAO po badaniu
 • stan (atrybut decyzyjny)

Przydatne materiały (w języku angielskim)

© A. Czoska, M. Komosiński, B. Kroll, A. Kupś, A. Mensfelt, B. Szopka