Maszynowe uczenie się - WEKA

WEKA

Program WEKA można pobrać ze strony: http://www.cs.waikato.ac.nz/~ml/weka/ (sekcja Download).
Dostępne są wersje na różne dla różnych systemów operacyjnych (program wymaga środowiska Java).

Algorytm grupowania - K-means

Przebieg algorytmu:

  1. Umieść K punktów w przestrzeni rozwiązań (np. losowo). Te punkty reprezentują początkowe pozycje centroidów.
  2. Przypisz każdy obiekt z danych wejściowych do najbliższego centroidu.
  3. Oblicz nową pozycję każdego centroidu, jako centrum (średnią) grupy obiektów przypisanej do niego.
  4. Powtarzaj kroki 2 i 3 tak długo, aż centroidy przestaną zmieniać swoją pozycję.

Liczba K poszukiwanych centroidów musi znana z góry (tzn. przed uruchomieniem algorytmu musimy wiedzieć ilu grup szukamy).

Interaktywna wizualizacja: http://home.dei.polimi.it/matteucc/Clustering/tutorial_html/AppletKM.html

© A. Czoska, M. Komosiński, B. Kroll, A. Kupś, A. Mensfelt, B. Szopka