Optymalizacja (2) - Problem komiwojażera

Dlaczego komiwojażera ?

Komiwojażer ma do odwiedzenia pewna liczbę miast. Chciałby dotrzeć do każdego z nich i wrócić do miasta, z którego wyruszył. Znamy odległości między tymi miastami. Problemem, który chcemy rozwiązać jest sposób w jaki komiwojażer powinien zaplanować trasę podróży, aby w sumie przebył możliwie najkrótszą drogę.

Przez odległość miedzy miastami będziemy rozumieć odległość w kilometrach (choć mógłby to być np. czas trwania podróży miedzy tymi miastami albo jej koszt - na przykład cena biletu lotniczego).

Problem zaimplementujemy w języku Java. Proszę pobrać szablon programu, dostępnego w zakładce pliki, u dołu strony.
Proszę rozpakować archiwum TSP.students.zip na pulpicie.

Gdy przy próbie uruchomienia środowiska Eclipse - pojawi się błąd mówiący o braku wersji uruchomieniowej Javy (JRE). Proszę ją pobrać z http://www.java.com/pl/download/manual.jsp

Przydatne linki:

Thinking in Java - bardzo dobry, w sumie najlepszy podręcznik programowania w języku Java - do ściągniecia za darmo

Pliki do pobrania

  • TSP.students.zip - plik z kodem do uzupełnienia na zajęciach
  • TSP.all.zip - plik uzupełniony o kod pisany na zajęciach
  • Środowisko uruchomieniowe Java
  • Środowisko programistyczne Eclipse

Przykłady systemów obrazujących algorytmy optymalizacji

  1. Proszę przeprowadzić proces odnajdywania optymalnego rozwiązania i zapoznać się z różnymi algorytmami optymalizacji poznanymi na wykładzie, przy pomocy programu OptiVis. Proszę zapoznać się z różnymi dostępnymi w katalogu programu gotowymi funkcjami. http://www.alife.pl/opt/p/index.html
  2. Proszę zapoznać się z różnymi algorytmami rozwiązania problemu komiwojażera - TSP (Travelling salesman problem - opis w treści zajęć ) oraz sposobu w jaki można modyfikować ich działanie przy pomocy parametrów (proszę znaleźć odpowiedź na pytanie: na co wpływają parametry)
© A. Czoska, M. Komosiński, B. Kroll, A. Kupś, A. Mensfelt, B. Szopka