Sztuczne Życie

Przed zajęciami

  1. Poczytaj (i jeśli masz odwagę, poćwicz :-) ) o zapisywaniu sieci neuronowych we Framsticks w reprezentacji f1:
    • składnia (budowanie sieci, neurony, połączenia między nimi, wagi połączeń)
    • podstawowe typy neuronów (wraz z receptorami)
    • „warstwa wyjściowa” — mięśnie (łączenie z neuronami, zmiana stanu, podstawowe typy mięśni)

Czym jest sztuczne życie?

Przykłady zastosowań środowiska Framsticks

Dla zainteresowanych

Spotkania Artificial Life Lab

Genotyp w języku f1

Zadanie 1. Budowa ciała framsticka.

Cel: Wykonanie szkieletu framsticka tak, aby stał (np. na czterech nogach)

Pomoce:

theater -g "X[G][T]"
theater -vaxes=1 -g "XX(X,RX(X,QXXX))"

Zadanie 2. Zapoznanie się i zrozumienie zasad działania różnych neuronów, sensorów i mięśni.

Cel: Budowa różnych sieci neuronowych i zrozumienie zasad transmisji sygnałów

Pomoce:

  • Punkty I.4—I.7 w tutorialu
  • Wszystkie pozycje podmenu w Simulation: http://www.framsticks.com/a/al_model
  • Część informacji można też znaleźć w samym programie: Simulation>Parameters>Genetics>Neurons to add — po umieszczeniu kursora myszki na nazwie neuronu wyświetlą się informacje o tym typie neuronów

Podpowiedź:

Można zacząć od prostego genotypu, np:

X [*] [Thr, t:0.01, hi:1, lo:-1, -1:1]

…i wypróbować działanie próbnika (probe) . Następnie w miejsce neuronu Thr spróbować wstawiać inne neurony i sprawdzać ich pracę przy pomocy próbnika.

© A. Czoska, M. Komosiński, B. Kroll, A. Kupś, A. Mensfelt, B. Szopka