Uczenie maszynowe - naiwny Bayes i drzewa decyzyjne

Zagadnienia:

 • samodzielne przeliczenie wartości entropii dla kilku sytuacji zdarzeń losowych
 • prawo Bayes'a — przeliczenie kilku wymyślonych przypadków
 • klasyfikator Bayesowski — założenie o niezależności (wartości) atrybutów, prawdopodobieństwo przynależności do klasy
 • drzewa decyzyjne — zasada konstrukcji (divide-and-conquer — „dziel i rządź”), ocena węzłów (info-gain — sposób obliczania)
 • różnica między Info.gain oraz Info.gain.ratio
 • pruning w C4

Materiały:

Plan zajęć — klasyfikatory:

 • pamięciowe
  • naiwny klasyfikator bayesowski
 • drzewa decyzyjne
  • J48
  • ID3

Pliki dla Weki

*pogoda

Sprawozdanie

© A. Czoska, M. Komosiński, B. Kroll, A. Kupś, A. Mensfelt, B. Szopka