Optymalizacja lokalna
Do przypomnienia i przygotowania samodzielnie przed zajęciami:
 • Python: idea tworzenia klas i obiektów oraz korzystania z metod; for, while, if; tablice jedno- i dwuwymiarowe (dostęp do elementów tablicy, sprawdzanie ile elementów ma tablica).
 • jako ćwiczenie: napisz i uruchom prosty programik, np. taki, który dla podanej listy liczb wpisuje je do tablicy, a następnie zamienia w tej tablicy dwa przypadkowe elementy ze sobą i wyświetla tablicę. Przykładowe wywołanie Zamieniacz.py:
python Zamieniacz.py 5 3 1 -5 100 -4e-2
 • możesz też napisać samodzielnie kilka podobnych, bardzo prostych programików, żeby przećwiczyć i przypomnieć sobie Pythona.
Zagadnienia (pomocnicze)
 • Optymalizacja kombinatoryczna (ogólnie na czym polega, bez wzorów).
 • Algorytmy przeszukujące (zasada działania, pojęcia optimum globalnego i lokalnego):
  • ogólna idea + różnica między algorytmami przeszukującymi, a heurystycznymi,
  • algorytm przeszukiwania dokładnego (exhaustive search),
  • algorytmy przeszukiwania lokalnego — poczytaj więcej o:
   • lokalnym zachłannym (greedy local search), w każdym kroku wybiera pierwszego lepszego sąsiada
   • lokalnym stromego spadku/wzrostu (steepest local search), wybiera najlepszego z sąsiadów
   • sąsiedztwie 2-opt (szczególnym przypadku sąsiedztw k-opt) — sąsiedztwo stanowią wszystkie permutacje różniące się od bieżącej zamianą dwóch elementów.
 • Problem komiwojażera a praktyka i rzeczywistość: własne eksperymenty z różnymi wartościami parametrów w OptiFacility dla małych instancji (do 10 lokalizacji+kurierów). W jednym z własnych eksperymentów ustaw parametry tak, żeby ogólniejszy problem optymalizacji, jaki rozwiązuje OptiFacility (wiele tras "dniowych", powroty do bazy) sprowadzić do klasycznego TSP (jedna cykliczna trasa obejmująca wszystkie lokalizacje).
 • Porównanie: jak ludzie, a jak algorytmy rozwiązują TSP?
Materiały

Do pobrania:
Notebook
Notebook eksperyment

Dlaczego komiwojażera ?

Komiwojażer ma do odwiedzenia pewna liczbę miast. Chciałby dotrzeć do każdego z nich i wrócić do miasta, z którego wyruszył. Znamy odległości między tymi miastami. Problemem, który chcemy rozwiązać jest sposób w jaki komiwojażer powinien zaplanować trasę podróży, aby w sumie przebył możliwie najkrótszą drogę.

Przez odległość miedzy miastami będziemy rozumieć odległość w kilometrach (choć mógłby to być np. czas trwania podróży miedzy tymi miastami, jej koszt — na przykład cena biletu lotniczego, albo ilość zużytego paliwa).

Korzystając z efektów własnej pracy na zajęciach drugich proszę wykonać następujące zadania:

Zadanie 1

 • Implementacja algorytmu greedy local search
 • Proszę utworzyć program, w którym:
     • generowana jest losowa trasa (rozwiązanie) i oceniana jest jej długość
     • przeszukiwane jest sąsiedztwo dla danego rozwiązania, tzn. sprawdzane są wszystkie trasy różniące się od trasy wyjściowej kolejnością odwiedzenia dwóch miast
     • w przypadku, gdy pierwszy "napotkany sąsiad" jest trasą krótszą, staje się on rozwiązaniem wyjściowym (dla którego zaczynamy przeszukiwać sąsiedztwo)
     • w przypadku, gdy żaden sąsiad nie jest trasą krótszą, program kończy pracę i zwraca najkrótszą znalezioną do tej pory trasę (oraz jej długość)

Pseudokod algorytmu:

1: kandydat $\leftarrow$ losowa trasa
.
2: dla sąsiad w Sąsiedztwo-2-opt(kandydat):
3: ….jeżeli długość(sąsiad) < długość(kandydat):
4: ……..kandydat $\leftarrow$ sąsiad
.
5: zwróć kandydat, długość(kandydat)

Zadanie 2

 • Implementacja algorytmu steepest local search
 • Analogicznie jak w zadaniu pierwszym, z tą różnicą, że rozwiązaniem wyjściowym staje się najkrótsza trasa z całego sąsiedztwa

Pseudokod algorytmu:

1: kandydat $\leftarrow$ losowa trasa
2: tymczasowy $\leftarrow$ kandydat
3: postęp $\leftarrow$ TRUE
.
4: dopóki postęp:
5: ….postęp $\leftarrow$ FALSE
6: ….dla sąsiad w Sąsiedztwo-2-opt(kandydat):
7: ……..jeżeli długość(sąsiad) < długość(tymczasowy):
8: …………tymczasowy $\leftarrow$ sąsiad
9: …………postęp $\leftarrow$ TRUE
10: kandydat $\leftarrow$ tymczasowy
.
11: zwróć kandydat, długość(kandydat)

Zadanie 3

 • Implementacja algorytmu exhaustive search
 • Proszę utworzyć program, w którym sprawdzane są wszystkie trasy i zwracana jest trasa najkrótsza (oraz jej długość)

Pseudokod algorytmu:

1: najkrótsza $\leftarrow$ losowa trasa
.
2: dla kandydat w Zbiór-wszystkich-rozwiązań:
3: ….jeżeli długość(kandydat) < długość(najkrótsza):
4: ……..najkrótsza $\leftarrow$ kandydat
.
5: zwróć najkrótsza, długość(najkrótsza)

Przykłady systemów obrazujących algorytmy optymalizacji

 1. Proszę przeprowadzić proces poszukiwania optymalnego rozwiązania i zapoznać się z różnymi algorytmami optymalizacji przy pomocy programu OptiVis. Proszę obejrzeć różne, dostępne w katalogu programu, gotowe funkcje.
 2. Jak można modyfikować działanie algorytmów przy pomocy parametrów? Proszę znaleźć odpowiedź na pytanie: na co wpływają owe parametry?
 3. Proszę zapoznać się z przykładowymi algorytmami rozwiązującymi problem komiwojażera — TSP (Travelling Salesman Problem — opis w treści zajęć)

Eksperymenty z algorytmami zachłannym i stromym

Poniżej znajdują się wyniki eksperymentów z algorytmami zachłannym i stromym w trybie multi random start (kod w notebooku). Eksperymenty zostały przeprowadzone na 5 instancjach problemu TSP.

© A. Czoska, M. Komosiński, B. Kroll, A. Kupś, A. Mensfelt, B. Szopka