Oprogramowanie

Jupyter Notebook

W laboratorium wykorzystywać będziemy Jupyter Notebook. Poniżej znajdują się instrukcje instalacji. Notebooki można też uruchamiać na stronie try.jupyter.org - trzeba wtedy załadować na stronę notebook który ma być uruchomiony razem z plikami które wykorzystuje (np. plikiem polska.png w przypadku notebooka z zajęć 3 i 4).

Windows

Pobieramy instalator Anaconda dla wersji 3.6. Uruchamiamy i klikamy "dalej" pozostawiając domyślnie zaznaczone opcje.
Żeby uruchomić notebook otwieramy wiersz poleceń: naciskamy klawisze Windows+R, wpisujemy "cmd" i klikamy Enter. W wierszu poleceń wpisujemy:

jupyter notebook

Ubuntu

Wykorzystujemy menedżer pakietów pip (patrz poniżej). Otwieramy terminal (klawisze alt+ctrl+T). Wykonujemy polecenie:

sudo pip3 install jupyter

Pip

Menedżer pakietów Pythona. W systemie Windows zostanie zainstalowany razem z Anacondą. W Ubuntu wykonujemy polecenie:

sudo apt-get install python3-pip

PuLP

na zajęciach z programowania matematycznego (27.02-03.03) będziemy wykorzystywać pakiet PuLP. Aby zainstalować ten pakiet otwieramy wiersz poleceń i wykonujemy komendę:

Windows

pip install pulp

Ubuntu

sudo pip3 install pulp

Matplotlib

Do wizualizacji (od 27.02) wykorzystamy bibliotekę Matplotlib. W systemie Windows zostanie zainstalowana razem z Anacondą, w Ubuntu wykonujemy polecenie:

sudo pip3 install python3-matplotlib

Framsticks

Na zajęciach dotyczących optymalizacji ewolucyjnej (od 20.03) wykorzystamy najnowszą wersję symulatora Framsticks. Dla macOS należy pobrać wersję Framsticks50rc6. Na Ubuntu do uruchomienia interfejsu graficznego potrzebny będzie program Wine. Można go zainstalować wykonując polecenie:

sudo apt-get install Wine

© A. Czoska, M. Komosiński, B. Kroll, A. Kupś, A. Mensfelt, B. Szopka