zajecia 6

Zagadka Einstein-a implementacja w języku Prolog

SWI Prolog

Tak jak w trakcie poprzednich zajęć będziemy pracować w środowisku SWI-Prolog.

Jeżeli nie jest on zainstalowany, proszę pobrać plik tego programu z: http://gollem.science.uva.nl/cgi-bin/nph-download/SWI-Prolog/w32pl5643.exe

treść zagadki:

1. Jest pięć domów.
2. Anglik mieszka w czerwonym domu.
3. Hiszpan ma psa.
4. Kawę pija się w zielonym domu.
5. Ukraińczyk pije herbatę.
6. Zielony dom stoi zaraz na prawo od domu w kolorze kości słoniowej.
7. Palacz papierosów "Gold Old" hoduje ślimaki.
8. Papierosy "Kools" pali się w zółtym domu.
9. Mleko pija się w środkowym domu.
10. Norweg mieszka w pierwszym domu.
11. Osoba paląca "Chesterfieldy" żyje w domu, obok osoby, hodującej lisa.
12. "Kools"-y pali się w domu zaraz obok tego, w którym hoduje się konie.
13. Palacze "Lucky Strike" piją sok pomarańczowy.
14. Japończyk pali "Parliments".
15. Norweg żyje obok niebieskiego domu.

Kto pije wodę?
Kto hoduje zebrę?

Należy dodać w celu uściślenie, że każdy spośród pięciu domów jest pomalowany na inny kolor, a jego mieszkańcy są różnych narodowości, hodują różne zwierzęta, piją różne napoje oraz palą różne marki amerykańskich papierosów. W stwierdzeniu nr 6, "na prawo", oznacza Twoje prawo.

1. There are five houses.
2. The Englishman lives in the red house.
3. The Spaniard owns the dog.
4. Coffee is drunk in the green house.
5. The Ukrainian drinks tea.
6. The green house is immediately to the right of the ivory house.
7. The Old Gold smoker owns snails.
8. Kools are smoked in the yellow house.
9. Milk is drunk in the middle house.
10. The Norwegian lives in the first house.
11. The man who smokes Chesterfields lives in the house next to the man with the fox.
12. Kools are smoked in the house next to the house where the horse is kept.
13. The Lucky Strike smoker drinks orange juice.
14. The Japanese smokes Parliaments.
15. The Norwegian lives next to the blue house.

Now, who drinks water? Who owns the zebra?

In the interest of clarity, it must be added that each of the five houses is painted a different color, and their inhabitants are of different national extractions, own different pets, drink different beverages and smoke different brands of American cigarettes. One other thing: In statement 6, right means your right.

© A. Czoska, M. Komosiński, B. Kroll, A. Kupś, A. Mensfelt, B. Szopka