Gra w życie - implementacja w StarLogo

Uwaga!

Po zajeciach przy jednym z komputerów znaleziono pamięć przenośną (pendrive).
Po zgubę można się zgłosić na zajęciach za tydzień.

Automaty komórkowe:

Automaty komórkowe - wikipedia

Gra w życie:

Gra w życie - wikipedia

Kod programu Gra w życie w Starlogo:

; Gra w zycie

; Stan biezacy kazdego pola przechowujemy w kolorze
; kolor czarny - pole martwe, inny - pole zywe
; Stan w kroku kolejnym przechowujemy w zmiennej alive-next
; wartosc 0 - pole zywe, wartosc 1 - pole martwe

; definicja zmiennej alive-next dla kazdego pola
patches-own [ alive-next ]

; metoda czyszczaca plansze
to setup
 ca
end

; kroki gry
to go
 next-step   ; wyznacz kolejny stan
 color-patches ; pokoloruj pola zgodnie z wyznaczonym powyzej stanem
end

to next-step
 ask-patches [   ; wykonuj polecenia na wszystkich polach
  let [:licznik 0] ; definicja zmiennej lokalnej licznik

  ; sprawdz stany (kolory) wszystkich 8 sasiadow
  ; jesli zywy (nie czarny) zwieksz licznik o jeden

  if (pc-at -1 -1) != black [set :licznik :licznik + 1]
  if (pc-at -1 0) != black [set :licznik :licznik + 1]
  if (pc-at -1 1) != black [set :licznik :licznik + 1]
  if (pc-at 0 -1) != black [set :licznik :licznik + 1]
  if (pc-at 0 1) != black [set :licznik :licznik + 1]
  if (pc-at 1 -1) != black [set :licznik :licznik + 1]
  if (pc-at 1 0) != black [set :licznik :licznik + 1]
  if (pc-at 1 1) != black [set :licznik :licznik + 1]

  ; Regula Zycia
  ; Jesli komorka jest martwa (czarna)
  ;  i ma dokladnie 3 zywych sasiadow
  ;   to staje sie zywa
  ;   w przeciwnym razie pozostaje martwa 
  if pc = black
    [ ifelse :licznik = 3 
       [set alive-next 1] 
       [set alive-next 0] ]

  ; Regula Smierci
  ; Jesli komorka jest zywa (nie czarna)
  ;  i ma 2 lub 3 zywych sasiadow
  ;   to pozostaje zywa
  ;   w przeciwnym razie umiera
  if pc != black
    [ ifelse (:licznik = 2) or (:licznik = 3)
       [set alive-next 1]
       [set alive-next 0] ]
 ]
end

to color-patches
 ask-patches [ ; wykonuj polecenia na wszystkich polach

  ; jesli komorka ma byc martwa
  ;  pokoloruj ja na czarno
  ;  w przeciwnym razie na czerwono
  ifelse alive-next = 0
   [ setpc black ]
   [ setpc red  ]
 ]
end

Plik programu StarLogo do ściągnięcia tutaj.

© A. Czoska, M. Komosiński, B. Kroll, A. Kupś, A. Mensfelt, B. Szopka